Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Garantie

Op alle artikelen is een standaard garantietermijn van 2 jaar van de leverancier van toepassing.

B-ORIGINAL.nl heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of één van haar geautoriseerde reparatie instellingen.

Defect bij ontvangst
Indien uw product direct bij ontvangst gebreken vertoont, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 010 - 841 19 87.
Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar.

Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst gebreken vertoont, de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden.

Het adres voor retourzending van niet functionerende artikelen is:

B-ORIGINAL Lifestyle
T.a.v. afdeling Retouren
Lingestraat 41
2652 AH BERKEL EN RODENRIJS

Uw contactpersoon is Sabina van Pel

Garantievoorwaarden
- Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

- Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van B-ORIGINAL.nl) zal B-ORIGINAL.nl naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.

- Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

- Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door B-ORIGINAL.nl gesloten verzekering ter zake de wet productaansprakelijkheid is gedekt)

- Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.

- Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan B-ORIGINAL.nl (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.